Bachelor's degree in Mechanical Engineering

GUIRADO FERNANDEZ, FERNANDO

Category: SENIOR LECTURER
Academic profile: Doctorate
Department: COMPUTER ENGINEERING AND DIGITAL DESIGN
Email: fernando.guirado@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Master's Degree in Informatics Engineering 1 EMBEDDED AND UBIQUITOUS SYSTEMS
PARS Enginyeries Industrials 2 INDUSTRIAL AUTOMATION
Doble titulació: Eng Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 2 INDUSTRIAL AUTOMATION
Degree in Mechanical Engineering 2 INDUSTRIAL AUTOMATION
Degree in Industrial Electronic and Automation Engineering 2 INDUSTRIAL AUTOMATION
Degree in Energy and Sustainability Engineering 2 INDUSTRIAL AUTOMATION
Common branch in industrial engineering programs - Lleida 2 INDUSTRIAL AUTOMATION
Degree in Industrial Electronic and Automation Engineering 4 BACHELOR'S THESIS
Degree in Computer Engineering 4 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 5 BACHELOR'S THESIS

Research

Research profile: Grup de Computació Distribuïda
Research projects Start date End date Main researchers
CoDiP2P: Computación en Red en entornos Peer-to-Peer 01/01/2007 31/12/2007 FRANCESC XAVIER SOLSONA TEHAS
CoDiP2P: Computación en Red en entornos Peer-to-Peer 01/01/2008 31/12/2008 FRANCISCO JOSÉ GINÉ DE SOLA
Gestión de recursos en sistemas de cómputo heterogéneos 01/01/2009 31/12/2011 CONCEPCION ROIG MATEU
Ejecución eficiente de aplicaciones multidisciplinares: Nuevos desafíos en la era multi/many core (MyCore) 01/01/2012 31/12/2015 FRANCESC XAVIER SOLSONA TEHAS
Pensamiento computacional e ingeniería del rendimiento para aplicaciones de ciencias de la vida y medioambientales - UdL 01/01/2015 31/12/2018 FRANCISCO JOSÉ GINÉ DE SOLA
Aprovechando los nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital - UDL 01/01/2018 30/09/2021 MANUEL FERNANDO CORES PRADO, CONCEPCION ROIG MATEU
Implementació d'un Portafoli electrònic orientat a l'Avaluació de competències en els projectes finals de grau/màster dels estudis d'Enginyeria 01/02/2009 31/01/2011 FRANCISCO JOSÉ GINÉ DE SOLA
Computación Avanzada para los Retos de la sOciedad digitaL 01/09/2021 31/08/2024 FERNANDO GUIRADO FERNÁNDEZ, JOSEP LLUIS LERIDA MONSO
Utilització del robot mòbil com a eina d'aprenentatge en ensenyaments tècnics 01/10/2006 30/06/2007 JORGE PALACÍN ROCA
Entorn virtual d'aprenentatge i autoavaluació de lògica proposicional i combinacional 01/10/2007 30/09/2009 FERNANDO GUIRADO FERNÁNDEZ
E-portafoli: Implementació d'un portafoli electrònic orientat a l'avaluació de competències en el marc dels projectes finals de Grau/Màster 01/10/2008 30/09/2010 FRANCISCO JOSÉ GINÉ DE SOLA
Implantación de metodologías activas y el aprendizaje basado en competencias en la materia de sistemas operativos 01/10/2008 30/09/2010 MANUEL FERNANDO CORES PRADO
Disseny d'un entorn per a la creació i simulació de processos industrials mitjançant la representació de GRAFCETs que serveixi com a eina de suport a l'assignatura d'Autòmats Programables 01/11/2005 30/06/2006 FERNANDO GUIRADO FERNÁNDEZ
Portafolio electrónico para la tutorización y evaluación por competencias 01/12/2011 31/12/2012 FERNANDO GUIRADO FERNÁNDEZ
Programa integral de orientación universitaria 01/12/2011 31/12/2012 JOSEP LLUIS LERIDA MONSO
Mejora de la potencia de un sistema de producción de frío y calor renovables combinando enfriamiento radiante y captación solar 01/12/2022 30/09/2025 ALBERT ORIOL CASTELL CASOL, INGRID MARTORELL BOADA
Procesamiento Paralelo: Arquitectura, Programación y Aplicaciones 10/08/1998 09/08/2001 EMILIO LUQUE FADON
Procesamiento de altas prestaciones: arquitectura, entornos de desarrollo y aplicaciones 13/12/2004 12/12/2007 EMILIO LUQUE FADON
Integració en la plataforma Sakai un sistema automàtic de certificació de solucions 22/10/2010 21/10/2011 CARLOS MATEU PIÑOL
Implementació sobre el campus virtual de la UdL d'un portafoli electrònic per a la tutorització de Treballs Finals de Grau i Màster 22/10/2010 21/10/2011 FERNANDO GUIRADO FERNÁNDEZ
Utilització del robot mòbil com a eina d'aprenentatge en ensenyaments tècnics 24/11/2006 23/11/2007 JORGE PALACÍN ROCA
La gestió electrònica de les pràctiques externes: Disseny i implementació del seu espai dins la web dels centres i la seva interconnexió al campus virtual de les titulacions de la Facultat de Dret i E 28/02/2012 27/02/2013 ANNA TENA TARRUELLA
Eina de verificació de solucions a problemes de programació com a recurs d'autoaprenentatge (versió 2.0) 28/02/2012 27/02/2013 CARLOS J. ANSOTEGUI GIL
Open-Project Based Learning: Plataforma distribuïda per a la instrumentalització de les metodologies ABP i la transversalitat en matèries de Grau i Màster en Enginyeria Informàtica. 28/02/2012 27/02/2013 JOSEP LLUIS LERIDA MONSO
Entorn integral per a la gestió i avaluació del Treball de final de grau/Treball final de màster 28/02/2012 27/02/2013 MA. MARGARITA MOLTO ARIBAU
Procesamiento paralelo y distribuido: desde la especificación y sintonización de aplicaciones hasta la arquitectura 28/12/2001 27/12/2004 EMILIO LUQUE FADON
CoDiP2P (TSI-020100-2008-21): Computación en Red en entornos Peer-to-Peer (Fase III) 30/03/2009 29/03/2010 MANUEL FERNANDO CORES PRADO
Sistema automàtic de verificació de solucions de programes informàtics com a suport a l'aprenentatge i autoavaluació. 30/12/2009 29/12/2010 CARLOS J. ANSOTEGUI GIL
Thesis Year Direction
Virtual Machine Scheduling for Energy and SLA Optimisation based in Metaheuristics and Forecasting Techniques in Cloud Computing 2022 Guirado Fernández, Fenando; Lérida Monsò, Josep Lluís
Novel Consistency-based Approaches for Dealing with Large-scale Multiple Sequence Alignments 2018 Guirado F, Cores F.
High Performance Computing on Biological Sequence Alignment 2013 Cores Prado, Fernando ; Guirado Fernández, Fernando
Clusterización de Aplicaciones Paralelas para su planificación en entornos de cómputo Multi-Cluster 2012 Fernando Guirado, Josep Lluís Lérida
Modelización y asignación de tareas para aplicaciones paralelas con flujo continuo de datos de entrada 2007 Ripoll Aracil, Ana; Roig Mateu, Concepció
Publications Year Authors Type
Cloud computing virtual machine consolidation based on stock trading forecast techniques 2023 Vial, Sergi; Guirado, Fernando; Lérida, Josep L. Article d'investigació
Accurate consistency-based MSA reducing the memory footprint 2021 Llados, Jordi; Cores, Fernando; Guirado, Fernando; Lérida, Josep L. Article d'investigació
WPSP: A Multi-correlated Weighted Policy for VM Selection and Migration for Cloud Computing 2020 Sergi Vila; Josep L. Lérida; Fernando Cores; Fernando Guirado; Fabio L. Verdi Acta congrés
Cloud Resources Reassignment Based on CPU and Bandwidth Correlation Based on CPU and Bandwidth Correlation 2020 Sergi Vila;Nilson Moraes; Fernando Guirado; Josep L. Lérida; Fernando Cores; Fábio L. Verdi Acta congrés
High throughput BLAST algorithm using spark and cassandra 2020 Fernando Cores; Fernando Guirado; Josep Lluís Lérida Article d'investigació
Redesigning the BLAST algorithm to achieve High-throughput and Full-scalability using Spark and Cassandra 2019 Fernando Cores; Fernando Guirado; Josep L. Lérida Altres
El Mercat de Tecnologia de Lleida, més enllà d'una jornada. Aprenentatge científic i tecnològic per als alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius durant el curs escolar 2019 Joan Tahull Fort; Fernando Guirado Fernández; Meritxell Morera Todrà; Francesc Alamon Queralt Article d'investigació
Energy-saving scheduling on IaaS HPC cloud environments based on a multiobjective genetic algorithm 2018 Vila, Sergi; Guirado, Fernando; Lerida, Josep L.; Cores, Fernando Article d'investigació
Optimization of consistency-based multiple sequence alignment using Big Data technologies 2018 Lladós J, Cores F, Guirado F. Article d'investigació
Scalable Consistency in T-Coffee through Apache Spark and Cassandra database 2018 Lladós J, Cores F, Guirado F. Article d'investigació
Efficient Consistency Library for Multiple Sequence Alignment Tools 2017 Jordi Lladós; Fernando Cores; Fernando Guirado Acta congrés
Energy Efficient Scheduling on Heterogeneous Federated Clusters using a Fuzzy Multi-Objective Meta-heuristic 2017 Eloi Gabaldon; Sergi Vila; Fernando Guirado; Josep-Lluis Lerida; Jordi Planes Acta congrés
PPCAS: Implementation of a Probabilistic Pairwise Model for Consistency-Based Multiple Alignment in Apache Spark 2017 Lladós J.; Guirado F.; Cores F. Article d'investigació
Blacklist muti-objective genetic algorithm for energy saving in heterogeneous environments 2017 Gabaldon, Eloi; Lerida, Josep Lluis; Guirado, Fernando; Planes, Jordi Article d'investigació
PPCAS: Implementation of a Probabilistic Pairwise Model for Consistency-Based Multiple Alignment in Apache Spark 2017 Jordi Lladós; Fernando Guirado; Fernando Cores Capítol de llibre d'investigació
Black-list muti-objective genetic algorithm for energysaving in heterogeneous environments 2016 Gabaldon, E.; Lerida, JL.; Guirado, F.; Planes, J. Acta congrés
Slowdown-Guided Genetic Algorithm For Job Scheduling In Federated Environments 2015 Eloi Gabaldon;Josep L. Lerida;Fernando Guirado;Jordi Planes Acta congrés
Recovering accuracy methods for scalable consistency library 2015 Llados J., Guirado F., Cores F., Lérida J.L., Notredame C. Article d'investigació
Multi-Criteria Genetic Algorithm Applied to Scheduling in Multi-Cluster Environments 2015 Gabaldon, Eloi; Lerida, Josep L.; Guirado, Fernando; Planes, Jordi Article d'investigació
High Performance computing improvements on bioinformatics consistency-based multiple sequence alignment tools 2015 Orobitg M, Guirado F, Cores F, Llados J, Notredame C. Article d'investigació
Design of a prototype for modelling membrane computation based on ecosystems in a cloud environment 2014 Mateo, J.; Lerida, J.L.; Guirado, F.; Gonzalez, M.; Angels Colomer, M.; Filgueira, R. Article d'investigació
Astrofotografía I: Uso de Registax 2014 Guirado, Fernando; Pérez, José Manuel Llibre docent
Scalable Consistency for Large-Scale Multiple Sequence Alignments 2014 Llados J; Guirado F; Cores F Acta congrés
GENETIC META-HEURISTICS FOR BATCH SCHEDULING IN MULTI-CLUSTER ENVIRONMENTS 2013 E. Gabaldon, F. Guirado, J.L. Lerida Acta congrés
META-HEURISTICAS PARA LA PLANIFICACION DE TRABAJOS EN ENTORNOS HETEROGENEOS 2013 E. Gabaldon, J.L.Lerida, F. Guirado Acta congrés
Scalability and accuracy improvements of consistency-based multiple sequence alignment tools 2013 Miquel Orobitg; Jordi Lladós; Fernando Guirado; Fernando Cores; Cedric Notredame Acta congrés
Improving multiple sequence alignment biological accuracy through genetic algorithms 2013 Orobitg M, Cores F, Guirado F, Roig C, Notredame C. Article d'investigació
Performance analisys of computational approaches to solve Multiple Sequence aligment 2013 Montanyola A.; Roig C.; Guirado F.; Hernández P.; Notredame C. Article d'investigació
Enhancing throughput for streaming applications running on cluster systems 2013 Guirado F, Roig C, Ripoll A. Article d'investigació
Fully distributed authentication with locality exploitation for the CoDiP2P peer-to-peer computing platform. 2013 J. A. M. Naranjo, Fernando Cores, Leocadio González Casado, Fernando Guirado Article d'investigació
Ordering and Allocating Parallel Jobs on Multi-Cluster Systems 2012 H.Blanco, J. Llados, F. Guirado and J.L. Lerida Acta congrés
Enhancing the scalability of consistency-based progressive multiple sequences alignment applications 2012 Orobitg M; Cores F; Guirado F; Kemena C; Notredame C; Ripoll A Acta congrés
MSA score accuracy analysis based on genetic algorithms 2012 Orobitg M; Cores F; Guirado F Acta congrés
Multi-Cluster Performance Impact on the Multiple-Job Co-Allocation Scheduling 2011 Héctor Blanco; Fernando Guirado; Josep Lluís Lérida Acta congrés
Exploiting parallelism on progressive alignment methods 2011 Miquel Orobitg, Fernando Guirado, Cédric Notredame, Fernando Cores Article d'investigació
Multiple Job Co-Allocation Strategy for Heterogeneous Multi-Cluster Systems Based on Linear Programming 2011 H. Blanco, JL. Lérida, F. Cores, F. Guirado Article d'investigació
Diseño de un portafolio como instrumento para tutorizar los trabajos de fin de carrera y mejorar las competencias del alumnado de la Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Lleida. 2010 Fernando Guirado; Anna Soldevila; Ramon Béjar; David Barroso; Gabriel Pérez; Magda Valls Acta congrés
Cloud-Coffee: Implementation of a parallel consistency-based multiple alignment algorithm in the T-Coffee package and its benchmarking on the Amazon Elastic-Cloud 2010 Di Tommaso P; Orobitg M; Guirado F; Cores F; Espinosa T; Notredame C; Article d'investigació
Entorno Virtual de aprendizaje y evaluación de lógica proposicional y combinacional 2009 Guirado F., Ansotegui C., Cores F., Lerida JL., Roig C., Gine F., Solsona F. Capítol de llibre docent
Modelo de asignación de tareas en entornos multicluster heterogéneos y no dedicados 2009 Blanco, H.; Lérida, JL; Guirado, F; Usié, AI. Capítol de llibre d'investigació
Exploiting Parallelism on Progressive Alignment Methods 2009 Orobitg M; Guirado F; Notredame C; Cores F Article d'investigació
BP-TCoffee: a Balanced Guide Tree Heuristic for improving Parallel T-Coffee Performance 2009 Orobitg M; Guirado F; Montañola A; Cores F Acta congrés
Exploiting Performance on Parallel T-Coffee Progressive Alignment by Balanced Guide Tree 2009 Orobitg M, Cores F, Guirado F, Montañola A Acta congrés
CoDiP2P: a Peer-to-Peer Architecture for Sharing Computing Resources 2008 Castellà D; Barri I; Rius J; Giné F; Solsona F; Guirado F Article d'investigació
CoDiP2P: A Peer-to-Peer Architecture for Sharing Computing Resources 2008 D. Castellà; I. Barri; J. Rius; F. Giné; F. Solsona; F. Guirado Article en llibre
A New Task Graph Model for Mapping Message-Passing Applications 2007 Roig C, Ripoll A, Guirado F. Article d'investigació
Conjunt de problemes d'autòmats programables 2007 Guirado F. Publicació electrònica
Exploiting Throughput for Pipeline Execution in Streaming Image Processing Applications 2006 Guirado F, Ripoll A, Roig C, Hernández A, Luque E. Article d'investigació
Exploitation of parallelism for Applications with an Input Data Stream: Optimal resource-throughput tradeoffs 2005 Guirado F, Ripoll A, Roig C, Luque E. Article d'investigació
Optimizing Latency under Throughput Requirements for Streaming Applications on Cluster Execution 2005 Guirado F, Ripoll A, Roig C, Luque E. Article d'investigació
Performance Prediction Using an Application Oriented Mapping Tool 2004 Guirado F, Ripoll A, Roig C, Luque E. Article d'investigació
Apunts d'Autòmats Programables 2004 F.Guirado Apunts docents
A Pipelined-based Approach for Mapping Message Passing Applications 2004 Guirado F, Ripoll A, Roig C, Luque E. Article d'investigació
Predicting the Best Mapping for Efficient Exploitation of Task and Data Parallelism 2003 Guirado F, Ripoll A, Roig C, Yuan X, Luque E. Article d'investigació
Actes XIII Jornadas de Paralelismo 2002 X. Yuan, C. Roig, A. Ripoll, M.A. Senar, F. Guirado, E. Luque Capítol de llibre d'investigació
AMEEDA: A general-purpose mapping tool for parallel applications on dedicated clusters 2002 Yuan X, Roig C, Ripoll A, Senar MA, Guirado F, Luque E. Article d'investigació
A new model for static mapping of parallel applications with task and data parallelism. 2002 Roig C., Ripoll A, Senar M. A., Guirado F, Luque E. Article d'investigació
Improving static scheduling using inter-task concurrency measures. 2001 Roig C., Ripoll A, Senar M. A., Guirado F, Luque E. Article d'investigació
Exploiting knowledge of temporal behaviour in parallel programs for improving distributed mapping 2000 Roig C, Ripoll A, Senar M A, Guirado F, Luque E. Article d'investigació
Modelling Message-Passing Programs for Static Mapping 2000 Roig C, Ripoll A., Senar M. A., Guirado F, Luque E. Article d'investigació
Manual de pràctiques d'assemblador 1999 J.A. Garriga, F. Giné, F. Guirado Llibre docent