Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria Mecànica

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys.

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2010-11

Règim de dedicació

Temps complet / Temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

50

Coordinació

Daniel Chemisana Villegas eps.coordgem@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat

Presentació del Grau

El títol de Grau en Enginyeria Mecànica presenta un caràcter generalista que permetrà la inserció laboral del graduat, enginyer tècnic industrial, en l’ampli ventall d’activitats que actualment desenvolupa el titulat en Enginyeria Tècnica Industrialespecialitat en Mecànica. Aquesta darrera titulació, que s’extingeix amb els graus, es va iniciar a l’EPS el curs 1997/98. L’experiència, doncs, avala l’equip docent de l’EPS. El Grau en Enginyeria Mecànica dona accés, entre altres, als màsters universitaris de l’àmbit de les Enginyeries Industrials, amb l'admissió prèvia per part de l’òrgan responsable del màster, que habilita per a la professió d'Enginyer industrial.

A més, si us interessa l'Enginyeria Mecànica i sou bons estudiants, a l'Escola Politècnica Superior també podeu cursar el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat que s'inicia el curs acadèmic 2020-21.

 

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

L’objectiu general del nou títol de Grau en Enginyeria Mecànica és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teoricotècniques i les tecnologies que habilitin per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial, emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.

Des del punt de vista docent, s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l'orientació professionalitzadora, alhora que s'inicia l'alumnat en el món professional. Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries, per garantir una sèrie de coneixements bàsics i evitar-ne la duplicitat.

També si decideixen continuar la formació universitària, es podrà accedir als estudis de màster. Podreu gaudir d'accés directe al  Màster en Enginyeria Industrial, que s'imparteix a Lleida.

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Mecànica, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau enEnginyeria Mecànica.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives 
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (75 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.
 • Flexibilitat total a l'hora de cursar un dels 5 graus d'enginyeria industrial que ofereix

Quina Enginyeria Industrial puc triar?

L'Escola Politècnica Superior (EPS) proposa als alumnes una flexibilitat total a l'hora de cursar un dels 5 graus d'enginyeria industrial que ofereix:

 • Enginyeria Mecànica (Campus Lleida)
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Campus Lleida
 • Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Campus Lleida)
 • Enginyeria Química (Campus Igualada)
 • Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada)

Els estudiants que volen cursar alguna de les 5 enginyeries industrials que ofereix l'EPS fan la preinscripció a una entrada única comuna per cadascun dels campus, anomenada tronc comú d'enginyeria industrial. Així doncs, l'estudiant pot escollir en quin dels dos campus es matricula durant els dos primers cursos i pot canviar de campus a 3r i 4rt curs, si ho desitja (en funció del grau que vulgui cursar). Les entrades de preinscripció universitària són:

 • A campus Lleida: "Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Agrupació) (Lleida)"
 • A campus Igualada: "Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

Així doncs el tronc comú d'enginyeria industrial brinda als alumnes més temps per decidir quina titulació vol cursar. Aquesta decisió es posposa fins a 3r curs, quan l'alumne coneix bé les diferents branques de l'àmbit industrial.

Atribucions professionals

La Orden CIN/351/2009, estableix  quines titulacions habiliten per a la professió d'Enginyeria Tècnica Industrial. A l'EPS les titulacions que s'ofereixen amb aquestes atribucions professionals són:

 • Grau en Enginyeria Mecànica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Grau en Enginyeria Química.

Tanmateix, a l'EPS s'ofereixen també dues altres titulacions de l'àmbit de l'enginyeria industrial:

 • Grau en Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística.
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.

Aquestes dues titulacions ofereixen una formació especialitzada en dues branques de l'enginyeria industrial, i donen també accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que permet assolir les atribucions professionals d'Enginyeria Industrial.

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria Mecànica de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

La professió de graduat en Enginyeria Mecànica capacita per exercir les sortides professonals relacionades amb:

 • La construcció, el muntatge i el manteniment de qualsevol enginy o instal·lació industrial d'àmbit mecànic.
 • Els dissenys i els assajos de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
 • L'estudi amb elements fi nits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
 • La programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
 • La participació en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquesta mena d'activitats.
 • El treball a l'Administració pública, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.
 • L’exercici lliure de la professió (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).

Dobles titulacions internacionals

Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Energy and Environmental Engineering

La Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Energy and Environmental Engineering amb la universitat finesa de Novia University of applied Sciences (Novia UAS) neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir aquesta segona titulació reforçant i complementant el seu perfil acadèmic i professional del món de l’energia i medi ambient (per als estudiants de la UdL que vagin a Finlàndia) capacitant-los per a afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com consolidar l’Anglès que es transforma en llengua d’ús diari tant en la seva vida quotidiana com acadèmica.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació (i acreditar el nivell B2 d’anglès necessari), que ofereix l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució.

Novia UAS és una universitat de campus dispers com la UdL distribuïts en diferents ciutats de la part occidental de Finlàndia. Campus Vasa està situat a la ciutat de Vaasa, una bonica ciutat situada a la costa oest de Finlàndia al costat d’un arxipèlag considerat patrimoni mundial. En aquest campus s’ofereixen estudis sobre tecnologia, administració d’empreses, salut i benestar.

Les llengües que es parlen són el finès i el suec, que tot i ser la segona llengua oficial a Finlàndia, parlada pel 5% de la població, és l'idioma principal d'ensenyament a Novia ja que el 25% de la població de Vaasa el parla.

Amb 13.000 estudiants, la ciutat s’adapta perfectament als estudiants, sobretot d’enginyeria ja que s’hi troba el major grup d’energia d’Escandinàvia, amb una indústria que exporta per valor de milions de milers d’euros anuals.

Novia UAS és un dels fundadors del centre d’investigació Technobothnia. Reforça la reivindicació de la regió de ser un important centre de coneixement tècnic. La col·laboració única entre tres universitats diferents garanteix una unitat de laboratoris ben equipada i polifacètica. El centre crea és un bon lloc de cultiu per a noves i innovadores formes de col·laboració amb clars beneficis, no només per al personal i estudiants de Novia, sinó també per a la indústria i l'economia.

Doble Grau en Enginyeria Mecànica & Engenharia Mecânica

El Doble Grau en Enginyeria Mecànica & Engenharia Mecânica amb la universitat brasilera de Facens neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com aprendre un nou idioma com és el Portuguès.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria Mecànica que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació, que ofereix l’oportunitat d’estudiar un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució. A més a més, per als estudiants brasilers suposa la possibilitat d’accedir als estudis de Màster en Enginyeria Industrial.

L’Escola d’Enginyeria Facens es troba a la ciutat de Sorocaba. La ciutat, fundada el 1654, està situada a 90 km de São Paulo i té 670.000 habitants. FACENS és la primera institució d’educació superior del sector fundada a Sorocaba i que va obtenir el Premi Superior en concepte institucional del Ministeri d’Educació el 2018 entre altres premis d’altres institucions. S'ha convertit recentment en una universitat completa que ofereix, no només estudis d'enginyeria, sinó d'altres. FACENS és una institució emprenedora amb molts i diversdos laboratoris i centres d’innovació (Smart Campus, LIGA Facens, Ipeas, FabLab ...) orientats al sector professional i al desenvolupament, però també oberta a tots els estudiants que vulguin participar-hi. Cal destacar també els objectius de desenvolupament sostenible implicats en tots els seus projectes.

Descobreix el grau en 3 minuts 

Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

La Doble Titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (GEESGEM) és un itinerari que permet simultaniejar i completar els estudis del Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (GEES) i el Grau en Enginyeria Mecànica (GEM), que s’imparteixen respectivament a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Un estudiant que completi satisfactòriament aquest itinerari obtindrà els títols de Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat  amb els seus corresponents Suplements Europeus al Títol.